i-Sport wśród miłośników aktywności fizycznej, technologii, startupów i przełomowych rozwiązań na SPORTBIZ SUMMIT 2023!

Nasi eksperci poprowadzili panel o tym jak zachęcić pokolenie Z do uczestnictwa w sporcie, oparty o szczegółową analizę potrzeb, zachowań i sposobu komunikacji młodego pokolenia.

Nasze doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu programów z zakresu propagowania aktywności fizycznej i sportu, kierowanych do różnych grup wiekowych, w tym Pokolenia Z, ugruntowuje i-Sport jako ważnego partnera i eksperta, który wniósł istotną wartość merytoryczną w dyskusję uczestników SPORTBIZ SUMMIT 2023 i zainspirował uczestników do dalszych działań.
Oto kluczowe kwestie, które poruszyliśmy podczas panelu:
– Działania, jakie warto podejmować, aby zainteresować GEN-Z sportem
– Analiza zachowań i potrzeb GEN-Z w obszarze sportu
– Kanały dotarcia i język komunikacji GEZ-Z
– Zastosowanie technologii jako narzędzia zachęty

Szereg rozmów i kuluarowej wymiany doświadczeń upewnia nas, że temat jest ważny i daje szerokie pole do wielu wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego.

O nas:
Stawiamy sobie za cel zaangażowanie lokalnych społeczności, firm oraz placówek edukacyjnych w projekty sportowe, mające na celu podniesienie poziomu aktywności fizycznej w społeczeństwie i tworzenie silnego mecenatu dla sportu zarówno amatorskiego, jak i profesjonalnego.
Uważamy, że korzystając z nowoczesnych technologii, możemy osiągnąć jeszcze więcej i wprowadzić nowe trendy w dziedzinie sportu.

Zachęcamy do współpracy firmy, organizacje oraz mistrzów sportu, by wspólnie budować kulturę aktywności fizycznej i sportowej w społeczeństwie.
Skontaktuj się z nami!