Aktywność fizyczna
wśród dzieci
CO ROBIMY?
01
Współpracujemy ze szkołami podstawowymi i nauczycielami w-f’u wspierając ich w pomysłach na regularną aktywność dzieci
02
Tworzymy projekty skierowane na promocję poszczególnych dyscyplin wśród dzieci
03
Docieramy do dzieci poprzez nowe technologie i komunikację online
04
Organizujemy warsztaty sportowe z udziałem wybitnych sportowców
05
Organizujemy sportowe obozy i półkolonie w całej Polsce
06
Wspieramy uzdolnione sportowo dzieci i młodzież
DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ?
  • Do wszystkich firm, które w świadomy i przemyślany sposób chciałyby wpłynąć na wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci
  • Do wszystkich firm, które chciałyby krzewić wśród dzieci wartości płynące z uprawiania sportu
  • Do marek, które w swojej strategii CSR mają wpisaną aktywność fizyczną dzieci, i poszukują wsparcia w obraniu najbardziej skutecznego kierunku działania 
  • Do wszystkich firm, które chcą stanowić dla dzieci inspirację do aktywnego i zdrowego życia.
INSPIRUJ DZIECI DO AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA RAZEM Z NAMI!
DLACZEGO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WŚRÓD DZIECI?

Aktywność fizyczna dzieci i szerzenie pasji do sportu wśród najmłodszych jest najważniejszym i najbliższym naszemu sercu obszarem działania. Poprzez różne projekty, akcje i inicjatywy staramy się docierać do jak najszerszego grona dzieci, by zaszczepić w nich  aktywność fizyczną jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Wierzymy, że dotarcie z naszą misją i przekazem do dzieci i rodziców kształtowanie zdrowych nawyków na wczesnym etapie rozwoju, zaowocuje poprawą jakości życia społeczeństwa.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
W LICZBACH
1000+ warsztatów w szkołach
250000 zainspirowanych dzieci
3000 zaangażowanych szkół