W ramach programu „Zdrowiej w pracy” przetestowaliśmy ponad 100 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dla których stworzyliśmy specjalną strefę aktywności fizycznej składającą się z siedmiu stacji, a każda dedykowana innej cesze motorycznej.

W ramach i-Sport Fitness Index, pracownicy testowali swoją sprawność w następujących obszarach: siły, zwinności, równowagi, wytrzymałości, skoczności, szybkości i gibkości, wykonując 12 ćwiczeń fizycznych.

Osiągane wyniki zostały skrupulatnie przeliczone przez nasz algorytm i zaprezentowane każdemu uczestnikowi w postaci indywidualnego raportu pracownika.
Raport zawiera wskaźnik bieżącej kondycji fizycznej, informacje o mocnych i słabych stronach oraz wiodących cechach motorycznych.

Pracownicy Ministerstwa otrzymali również rekomendacje dyscyplin sportowych, do których mają naturalne predyspozycje oraz rekomendacje ćwiczeń fizycznych do codziennej praktyki.
Całość uzupełnił zespół ekspertów, ortopeda oraz fizjoterapeuci, którzy przeprowadzali bieżące konsultacje indywidualne.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się stacja profesjonalnego doboru obuwia do biegania.

Dzięki temu wydarzeniu pracownicy nie tylko wzięli udział w sportowej integracji, ale również zdobyli cenne informacje na temat swojego sprawności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej. i-Sport Fitness Index to idealne rozwiązanie na sportową integrację pracowników połączone z wiarygodną informacją dla firmy o poziomie sprawności fizycznej zespołu i pojedynczych osób.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o organizacji i-Sport Fitness Index w Twojej firmie!