i-Sport Fitness Index
Testy sprawnościowe dla pracowników
Test sprawności fizycznej pracowników

Test sprawności fizycznej  pracowników to zestaw 12 ćwiczeń do wykonania, które pokazują poziom sprawności i predyspozycje pracowników wynikające z poszczególnych cech motorycznych.  To ćwiczenia, których wyniki są elementami wchodzącymi w skład finalnego i-Sport Fitness Index czyli ogólnego poziomu sprawności pracownika.

 

Każde ćwiczenie realizowane jest przy wykorzystaniu nowoczesnych i angażujących urządzeń, dzięki którym dla pracowników cały test to także świetna integracyjna zabawa z elementem sportowej rywalizacji.

i-Sport Fitness Index (iFI)

Pełny test sprawności fizycznej składający się z 6 stacji i 12 ćwiczeń to zestaw wyników, które w efekcie zostają przeliczone na indywidualny i-Sport Fitness Index. Jest to informacja o ogólnym poziomie sprawności fizycznej pracownika, ale także szczegółowe informacje o indywidualnych predyspozycjach wynikających z poszczególnych cech motorycznych.

 

 i-Sport Fitness Index to wartość, którą można obliczać indywidualnie, jak również grupowo, co daje możliwości rywalizacji zarówno wewnątrz firmy, pomiędzy działami, pomiędzy miastami jak i określić poziom aktywności różnych firm w całej Polsce

Z czego składa się i-Sport Fitness Index?
iFI – elementy składowe

Pełny test sprawności fizycznej składający się z 6 stacji i 12 ćwiczeń to zestaw wyników, które w efekcie zostają przeliczone na indywidualny i-Sport Fitness Index. Jest to informacja o ogólnym poziomie sprawności fizycznej pracownika, ale także szczegółowe informacje o indywidualnych predyspozycjach wynikających z poszczególnych cech motorycznych.

Integracja poprzez sport

Forma ćwiczeń  daje szerokie możliwości przeprowadzenia testu wśród pracowników

Dni Wellbeing – możliwość zaadaptowania przestrzeni biurowej i przeprowadzenia testów w ramach dni wellbeing w firmie jako aktywny przerywnik w trakcie pracy / SIEDZIBA FIRMY

Wyjazd integracyjny – możliwość zrealizowania testu w ramach wyjścia lub wyjazdu integracyjnego firmy, gdzie formuła może być także dowolnie rozszerzona o inne sportowe elementy jak np. spotkanie motywacyjne ze sportowcem / DOWOLNY OBIEKT POZA FIRMĄ

i-Sport Fitness Index – KROK PO KROKU
i-Sport Fitness Index – Krok po kroku
01
KROK 1 : TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – Zestaw ćwiczeń sprawdzający poziom najważniejszych cech motorycznych
02
KROK 2 : i-SPORT FITNESS INDEX – iczba określająca ogólny poziom aktywności fizycznej, wyliczona na podstawie wszystkich ćwiczeń wchodzących w skład KROKU 1
03
KROK 3 : ANALIZA WYNIKÓW DLA HR’ów – zestawienie i raport dla działu HR pokazujący poziom aktywności fizycznej wszystkich pracowników
04
KROK 4: REKOMENDACJE ĆWICZEŃ – rekomendacje ćwiczeń do poszczególnych cech motorycznych, jak i poprawy swojego FITNESS INDEX SCORE
05
KROK 5 : CYKLICZNE TESTY – Regularne powtarzanie testów predyspozycji w celu monitoringu poziomu aktywności fizycznej w firmie
06
KROK 6 : DIGITALIZACJA WYNIKÓW – aplikacja mobilna dająca możliwość weryfikacji wyników przez pracowników i pracodawców (WKRÓTCE)
Cykliczność testów sprawności

Największym kluczem do sukcesu jest regularność. Zapewnienie przez firmę testów sprawności raz na kwartał, daje nie tylko bardzo regularną motywacje dla pracowników do codziennych ćwiczeń, ale także daje szansę pracodawcy regularnego monitoringu poziomu aktywności fizycznej wśród swoich pracowników i bieżącego reagowania gdy sytuacja tego wymaga.

Długofalowy monitoring aktywności może przełożyć się na:

  1. Dalszy rozwój projektów sportowych w firmie wynikających z predyspozycji pracowników 
  2. Stworzenie systemu motywacyjnego dla pracowników np. podnieś swój i-Sport Fitness Index i uzyskaj dodatkowy dzień wolny 
  3. Rozszerzenie idei testów na dzieci i rodzinę – pozytywny wizerunek firmy wsród pracowników
Wartości dla firmy i pracowników
01
Zwrócenie uwagi pracownika na własną kondycję
02
Zwrócenie uwagi firmy na kondycję fizyczną wszystkich pracowników
03
Wzrost świadomości działów HR na temat pracowników – rola sportu a wyniki w pracy
04
Podniesienie wydajności pracowników
05
Integracja pracowników poprzez sport – skupienie pracowników wokół miłej i wartościowej idei
06
Wstęp do realizacji długofalowego programu well-being w firmie
Napisz do nas!